• MODRZEW - szkolenie, doradztwo, projekty unijne
  • MODRZEW - szkolenie, doradztwo, projekty unijne

aktualna_oferta

 

 

Modrzew Fundusze Europejskie

Andrzej Słaby MODRZEW realizuje projekt:

 

Weź życie na warsztat

Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Data aktualizacji: 15.08.2020

 

O projekcie 

NR PROJEKTU: RPLD.09.01.01-10-B167/19

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 2020-07-01 do 2021-06-30  

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 454 502,75 PLN

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 386 327,34 PLN

 

Cel projektu

Celem jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej 20  osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, biernych zawodowo w wieku 18-67 l. zamieszkujących na terenach rewitalizowanych miasta Tomaszów Mazowiecki prowadzące do powrotu na rynek pracy. 

 

Grupa docelowa

- 100% uczestników to niepracujący mieszkańcy obszaru rewitalizowanego miasta   Tomaszów Mazowiecki w woj. łódzkim

- 100% osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

- min. 10 osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym, znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z zaburzeniami psychicznymi

 

 

W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci następującymi formami wsparcia:

Indywidualna Ścieżka Reintegracji 

Warsztaty dialogu

Wsparcie mentalne- coaching 

Poradnictwo zawodowe grupowe i indywidualne

Specjalistyczne wsparcie doradcze 

Pośrednictwo pracy

Przygotowanie zawodowe dorosłych –część teoretyczna i praktyczna

 

 

Załączniki

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin

Cel projektu

 

Celem jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej  20 osób niepełnosprawnych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, biernych zawodowo w wieku 18-67 l. zamieszkujących na terenie ŁOM, w tym min. 21% z obszarów rewitalizowanych prowadzące do powrotu na rynek pracy.

Grupa docelowa:

 

- 100% będą stanowić osoby z niepełnosprawnościami– na podst. orzeczenia bądź osoby z zaburzeniami psychicznymi.

- 100% uczestników to bierni zawodowo mieszkańcy z terenu Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego

- min. 21% uczestników będą stanowić osoby z obszarów rewitalizowanych gmin-członków   ŁOM.

W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci następującymi formami wsparcia:

·        Indywidualna Ścieżka Reintegracji

·        Poradnictwo psychologiczne

·        Poradnictwo zawodowe

·        Specjalistyczne wsparcie doradcze

·        Life and carreer coaching

·        Przygotowanie zawodowe dorosłych cz. teoretyczna

·        Przygotowanie zawodowe dorosłych cz. praktyczna

·        Pośrednictwo pracy