• MODRZEW - szkolenie, doradztwo, projekty unijne
  • MODRZEW - szkolenie, doradztwo, projekty unijne

aktualna_oferta

 

 

Modrzew Fundusze Europejskie

Andrzej Słaby MODRZEW realizuje projekt:

 

Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy z powiatów suskiego i nowotarskiego

Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy

Data aktualizacji: 16.11.2020

 

O projekcie 

NR PROJEKTU: RPMP.08.02.00-12-0221/20

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 2020-10-01 do 2021-12-31 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 441 297,90  PLN

 

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 375 103,21 PLN


Rekrutacja trwa! Zadzwoń pod nr 694711467 lub napisz pod adres:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  i dowiedz się o szczegóły.

 

Do udziału w projekcie szczególnie zapraszamy kobiety!

 

 

Cel projektu


Celem jest zwiększenie aktywności zawodowej wśród 18K i 12M niepracujących w wieku 30 lat i więcej zamieszkujących/uczących się w powiatach suskim i nowotarskim woj. małopolskiego w okresie 01.10.2020-31.12.2021 prowadzące do podjęcia przez nich zatrudnienia.


Grupa docelowa


Osoby spełniające łącznie n/w kryteria

·         niepracujący w wieku powyżej 30 lat,

·         zamieszkujący powiat suski lub nowotarski w woj. małopolskim

 

·         należący do jednej z grup: kobiety, osoby 50+, osoby długotrwale bezrobotne, osoby niepełnosprawne, osoby z niskimi kwalifikacjami


W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci następującymi formami wsparcia:

·        Opracowanie Indywidualnych Planów Działania

- Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy

- Pośrednictwo pracy

- Szkolenia zawodowe

- Staże zawodowe

- Wsparcie wspomagające dla osób niepełnosprawnych

 

Załączniki

 

Dla osób słabowidzących 

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin rekrutacji

 

Cel projektu

 

Celem jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej  20 osób niepełnosprawnych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, biernych zawodowo w wieku 18-67 l. zamieszkujących na terenie ŁOM, w tym min. 21% z obszarów rewitalizowanych prowadzące do powrotu na rynek pracy.

Grupa docelowa:

 

- 100% będą stanowić osoby z niepełnosprawnościami– na podst. orzeczenia bądź osoby z zaburzeniami psychicznymi.

- 100% uczestników to bierni zawodowo mieszkańcy z terenu Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego

- min. 21% uczestników będą stanowić osoby z obszarów rewitalizowanych gmin-członków   ŁOM.

W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci następującymi formami wsparcia:

·        Indywidualna Ścieżka Reintegracji

·        Poradnictwo psychologiczne

·        Poradnictwo zawodowe

·        Specjalistyczne wsparcie doradcze

·        Life and carreer coaching

·        Przygotowanie zawodowe dorosłych cz. teoretyczna

·        Przygotowanie zawodowe dorosłych cz. praktyczna

·        Pośrednictwo pracy