ALFA - na dobry początek - MODRZEW - szkolenie, doradztwo, projekty unijne

 

Modrzew Fundusze Europejskie

Kancelaria Podatkowo-Rachunkowa Alfa w partnerstwie z Andrzej Słaby MODRZEW realizuje projekt:

 

ALFA – na dobry początek

Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy

Informujemy, że rekrutacja została zakończona.

 

Data aktualizacji: 03.07.2020

O projekcie

NR PROJEKTU: POWR.01.02.01-10-0058/17

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 2018-04-01 do: 2020-05-31

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 942 253,75 PLN

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 848 028,37 PLN

 

Cel projektu

Celem projektu jest podniesienie aktywności zawodowej, edukacyjnej i społecznej 59 osób z grupy NEET (31K, 28M) w wieku 18-29 l. z woj. łódzkiego prowadzące do zdobycia przez nich zatrudnienia, poprzez realizację indywidualnie dobranych, kompleksowych ścieżek rozwoju zawodowego.

 

Grupa docelowa

Grupę docelową stanowić będzie 59 osób z grupy NEET (31K, 29M) w wieku 18-29 l. zamieszkałych w woj. łódzkim, niepracujących, nie uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu. Min. 80% będą stanowić osoby bierne zawodowo, do 20%  to osoby bezrobotne niezarejestrowane w PUP, w tym długotrwale bezrobotne.

 

Uczestnicy zostaną objęci kompleksowym wsparciem wynikającym z indywidualnych potrzeb i predyspozycji obejmującym:

1. Analizę potrzeb i Indywidualne Plany Działania

2. Coaching kariery

3. Poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy

4. Wysokiej jakości szkolenia

5. Staże zawodowe wynikające z potrzeb konkretnych pracodawców.

 

Informacje o projekcie: 509 790 465

 

Załączniki

Formularz zgłoszeniowy

Harmonogram

Zapytanie ofertowe z dnia 01.05.2018

KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego