Projekt-Praca - MODRZEW - szkolenie, doradztwo, projekty unijne

 

Modrzew Fundusze Europejskie

Fundacja Europejskich Inicjatyw Społecznych w partnerstwie z Andrzej Słaby MODRZEW realizuje projekt:

 

"Projekt-Praca”

Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Rekrutacja trwa! Napisz: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub zadzwoń: 508 443 500

 

Zapraszamy!

Data aktualizacji: 24.11.2020

 

O projekcie 

NR PROJEKTU: RPLD.09.01.01-10-B018/20

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 2020-10-01 do 2022-03-31 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 989 556,55 zł PLN

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 841 123,07 PLN

 

Cel projektu

Celem jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej 46 biernych zawodowo osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w wieku 18-67 l. zamieszkujących  w powiatach tomaszowskim i opoczyńskim woj. łódzkiego prowadzące do powrotu na rynek pracy. 

 

Grupa docelowa

- 100% uczestników to bierni zawodowo, zagrożeni wykluczeniem społecznym mieszkańcy powiatów tomaszowskiego i opoczyńskiego woj. łódzkim

- min. 50% to osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym, znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z zaburzeniami psychicznymi.

 

W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci następującymi formami wsparcia:

Indywidualna Ścieżka Reintegracji -4h/UP

 Trening Umiejętności Społecznych – 40h

Poradnictwo psychologiczne-10h

Poradnictwo zawodowe-24h zajęć grupowych i 4h/UP

Specjalistyczne wsparcie doradcze -8h/UP

Pośrednictwo pracy -8h/UP

Szkolenia-śr.100h

Staże – śr. 6 miesięcy

 

Załączniki

Regulamin rekrutacji

Formularz zgłoszeniowy

Cel projektu

 

Celem jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej  20 osób niepełnosprawnych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, biernych zawodowo w wieku 18-67 l. zamieszkujących na terenie ŁOM, w tym min. 21% z obszarów rewitalizowanych prowadzące do powrotu na rynek pracy.

Grupa docelowa:

 

- 100% będą stanowić osoby z niepełnosprawnościami– na podst. orzeczenia bądź osoby z zaburzeniami psychicznymi.

- 100% uczestników to bierni zawodowo mieszkańcy z terenu Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego

- min. 21% uczestników będą stanowić osoby z obszarów rewitalizowanych gmin-członków   ŁOM.

W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci następującymi formami wsparcia:

·        Indywidualna Ścieżka Reintegracji

·        Poradnictwo psychologiczne

·        Poradnictwo zawodowe

·        Specjalistyczne wsparcie doradcze

·        Life and carreer coaching

·        Przygotowanie zawodowe dorosłych cz. teoretyczna

·        Przygotowanie zawodowe dorosłych cz. praktyczna

·        Pośrednictwo pracy

KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego