Akademia trenerów fit & wellness - MODRZEW - szkolenie, doradztwo, projekty unijne

Szkolenia przygotowujące do podjęcia pracy instruktora zajęć ruchowych i rehabilitacyjnych ze specjalnością fitness i wellness.

Realizator: Centrum Fitness Lady Fit, Fitness Efekt w partnerstwie z firmą MODRZEW

Okres realizacji: kwiecień 2010 – czerwiec 2011  r.

Miejsce: województwo łódzkie

Odbiorcy: 80 osób niepracujących z woj. łódzkiego

Działania: 4 edycje szkolenia (96 godz.) + e-learning

Rezultat: uczestnicy otrzymują Certyfikat Instruktora fit & wellness poświadczający umiejętności nabyte podczas szkolenia i sprawdzone egzaminem certyfikującym.

KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego