• MODRZEW - szkolenie, doradztwo, projekty unijne
  • MODRZEW - szkolenie, doradztwo, projekty unijne

aktualna_oferta

 

Od 2008 r. główną gałęzią działalności firmy MODRZEW jest realizacja projektów finansowanych z funduszy europejskich. Przygotowujemy własne projekty szkoleniowe oraz służymy doświadczeniem firmom i instytucjom, które chciałyby bądź już korzystają ze wsparcia funduszy strukturalnych.
W ramach partnerstwa lub usługowo oferujemy naszym Klientom pomoc w szerokim zakresie…

Przed realizacją:
- konsultacje koncepcji i skosztorysowanie projektu
- przygotowanie wniosku o dofinansowanie
- opracowanie studium wykonalności lub biznes-planu
- przygotowanie pełnej dokumentacji projektu gwarantujące pozytywną ocenę formalną wniosku

W trakcie realizacji:
- zarządzanie, koordynacja i prowadzenie administracji
- promocja projektu zgodnie z wytycznymi UE
- rekrutacja uczestników
- ewaluacja działań
- monitoring osiąganych rezultatów
- rozliczenia i przygotowanie wniosków o płatność

Wokół:
- ocena możliwości finansowania Waszych pomysłów
- ocena szans i ryzyka dot. planowanych działań
- szkolenia m.in. w zakresie: cykl życia projektu, fundusze strukturalne dla różnych grup odbiorców, przygotowywanie wniosków o dofinansowanie, realizacja i rozliczanie itd.
- doradztwo w trakcie projektu: co zrobić, gdy coś poszło źle: czyli, jak kłopoty przekuć w sukces

Firma Modrzew została założona w 2008 r; działa na terenie całego kraju. Posiada siedzibę w Łodzi. Główne obszary działalności to badania rynkowe, prowadzenie badań ewaluacyjnych, a także doradztwo i szkolenia dot. pozyskiwania środków zewnętrznych przez firmy i instytucje. Specjalizuje się w usługowym opracowywaniu wniosków o dofinansowanie w ramach POKL a także projektów inwestycyjnych (m.in. RPO, POIG). Realizuje też badania ewaluacyjne i prowadzi obsługę projektów w zakresie monitoringu i badania rezultatów.

Od początku działania przygotowaliśmy ponad niemal 100 projektów dla firm szkoleniowych, organizacji pozarządowych, firm IT, a także jednostek budżetowych (Lasy Państwowe). Znaczna część wniosków znajduje się w ścisłej czołówce list rankingowych. Dla naszych Klientów pozyskaliśmy środki w wysokości ponad 10.000.000 zł. Przeprowadziliśmy szkolenia z pozyskiwania i wykorzystania środków UE dla uczestników z kilkudziesięciu przedsiębiorstw i instytucji.

Działamy na razie na terenie województw łódzkiego, śląskiego i opolskiego lecz zapraszamy do korzystania z naszych usług firmy z całego kraju. Naszymi głównymi klientami są małe i średnie firmy – najbardziej dynamiczni i elastyczni z Wnioskodawców wykorzystujących fundusze europejskie.
Chętnie współpracujemy z organizacjami pozarządowymi. Realizujemy zlecenia ze strony jednostek edukacyjnych, szkół i instytucji administracji publicznej itd.

Jeśli szukasz lojalnego Partnera do realizacji swoich pomysłów – skontaktuj się z nami.